De Paasbergflat

www.depaasbergflat.nl

 
BELANGRIJK OM TE WETEN

Om tot de vereniging te kunnen toetreden dient de aspirant koper of koopster:

  • Niet jonger dan 50, niet ouder dan 80 jaar en zelfredzaam te zijn;
  • Bereid te zijn om een gezondheidsverklaring en een verklaring van financiële draagkracht te tekenen (het bestuur kan een gezondheidsverklaring van een arts vragen);
  • Te passen in de woongemeenschap naar oordeel van het bestuur (kennismakings-gesprek).
  • Op verzoek van het bestuur een verklaring van onbesproken gedrag overleggen.

 

 

Conform de statuten vindt met nieuwe bewoners een kennismakingsgesprek plaats, want formeel is de toestemming van het bestuur nodig om lid te worden van de Vereniging.
Een criterium voor de toelating is ook de verwachting dat de nieuwe bewoner voldoende lang zelfstandig kan blijven wonen.
De bewoners van "De Paasberg" worden geacht zichzelf te kunnen redden. "De Paasberg" heeft geen verpleegkundige in dienst en er is geen ziekenboeg. Het beleid is er op gericht dat eenmaal toegelaten bewoners - zo lang dit redelijkerwijs mogelijk is - in hun wooneenheid kunnen blijven wonen. De kosten voor eventuele extra hulp zijn voor eigen rekening.

Om lid te kunnen worden van de vereniging moet men zijn ingeschreven in het ledenregister. Het ledenregister berust bij de notaris. Koop/verkoop moet daarom altijd via de notaris verlopen.