De Paasbergflat

www.depaasbergflat.nl

 
DE VERENIGING

Het bestuur van de Vereniging Serviceflat "De Paasberg" wordt door en uit de leden/bewoners gekozen. Bij gebrek aan leden-kandidaten wordt er een bestuurder van buiten aangetrokken. Wie een wooneenheid ("woonrecht") in "De Paasberg" koopt, wordt automatisch lid van de vereniging. Hij/zij betaalt eenmalig entreegeld en een maandelijkse bijdrage in de explotiatiekosten.

 

Verder zijn de leden gebonden aan bepaalde, vanzelfsprekende regels. Een en ander staat beschreven in de statuten, het huishoudelijk reglement en de huisregels.

Minstens tweemaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden waar belangrijke beslissingen worden besproken en genomen.

Het houden van huisdieren, anders dan kleine kooidieren en onvruchtbare katten is niet toegestaan. Het Bestuur kan een uitzondering maken voor nieuwe leden, die reeds een huisdier hebben. Bij overlljden van dat huisdier mag geen ander worden aangeschaft.