De Paasbergflat

www.depaasbergflat.nl

 
KOSTEN

De maandelijkse exploitatiebijdragen (exclusief bijdrage in de verwarmingskosten) bedragen in 2018:

2-kamerapp. € 376,05
3-kamerapp. € 469,40
4-kamerapp. € 554,60
2+2-kamerapp. € 680,40
nr. 14 € 420,70
nr. 28 € 436,90

 

 

 

 

 

 

 

 

Het entreegeld bedraagt in 2019:  € 1.300,-.

De kosten van verwarming in de appartementen zijn niet begrepen in de exploitatiebijdragen. Hiervoor wordt een maandelijks voorschot in rekening gebracht, dat wordt bepaald door het warmteverbruik in het voorgaande stookseizoen. Eenmaal per jaar vindt afrekening plaats.

Het elektriciteitsverbruik is voor eigen rekening. Elk appartement heeft een eigen elektriciteitsmeter.

De casco- en glasverzekering zijn centraal geregeld. Andere verzekeringen zoals die van de inboedel en WA-particulier dient iedere bewoner zelf te regelen.

Beheerskosten, kosten voor het wassen van de buitenramen, waterverbruik, onderhoud en verzekering van gebouwen en installaties zijn begrepen in de exploitatiebijdrage.

Ook het bewonersdeel van de WOZ-belasting is in de maandbijdrage begrepen.